A TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány

A TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány 2001-ben alakult az alábbi célok megvalósítása érdekében:
Az alapítvány elsődlegesen a TÉBLÁB Alapfokú Művészeti Iskola fenntartását és alapítványi támogatását vállalja fel.Az alapítványhoz befolyt adományokból, támogatásokból, illetve pályázaton elnyert pénzekből támogatja a TÉBLÁB AMI-ban folyó oktatási tevékenységet.Az alapítvány felvállalja az Iskola művészeti irányítását.Az alapítvány támogatja a művészetek hagyományainak megőrzését, ápolását, továbbfejlesztését. Találkozók, fesztiválok, táborok megszervezésével és azokon való aktív részvétellel elősegíti az ország különböző területein honos táncok és táncosok tapasztalat cseréjét. A műfaj gazdagságának megismertetésével és a közösségi élmények felhasználásával elősegíti a fiatalok táncművészet és a hagyományos kultúra iránti érdeklődésének felkeltését, illetve elmélyítését.Támogatja a határon túli táncoktatókkal és táncművészeti csoportokkal való szoros együttműködést, vendégszereplések, találkozók és csere üdültetés megszervezésével.Az alapítvány részt vállal a társ művészeti ágak (színházak, tárgyi alkotó művészet stb.) programjainak megszervezésében, azzal a céllal, hogy a különböző művészeti körök egymáshoz való közeledését elősegítse.Programok, klubok szervezésével elősegíti a Magyarországon élő népek-nemzetiségek egymáshoz való közeledését, kultúrájuk szélesebb körökben történő megismertetését.Az autentikus tánchagyományok mozgásterápiaként való alkalmazása lehetővé teszi, hogy az alapít- vány tevékenységével támogassa minden olyan rehabilitációs program létrejöttét, melyek hátrányos helyzetű, fogyatékos illetve devianciával rendelkezők beilleszkedését, felzárkóztatását célozzák meg.

Szolgáltatásaink:

Amennyiben egyetért a céljainkkal, kérjük, támogassa alapítványunkat! A Tébláb Táncművészeti Alapítvány számlaszáma: 11718000-20424040 1 %-os felajánlásokat is fogadunk! Az Tébláb Táncművészeti Alapítvány adószáma: 18696585-1-43