A TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány

2001-ben alakult az alábbi célok megvalósítása érdekében:

Az Alapítvány elsődlegesen a TÉBLÁB Alapfokú Művészeti Iskola alapítványi támogatását vállalja fel.

Az Alapítvány közoktatási intézmény alapítását és fenntartását is célul tűzi ki.

Az Alapítványhoz befolyt adományokból, támogatásokból, illetve pályázaton elnyert pénzekből támogatja a Tébláb AMI-ban folyó oktatási tevékenységet.

Az Alapítvány felvállalja az Iskola művészeti irányítását.

Az Alapítvány támogatja a táncművészet hagyományainak megőrzését, ápolását, továbbfejlesztését.

Találkozók, fesztiválok, táborok megszervezésével és azokon való aktív részvétellel elősegíti az ország különböző területein honos táncok és táncosok tapasztalat cseréjét. A műfaj gazdagságának megismertetésével és a közösségi élmények felhasználásával elősegíti a fiatalok táncművészet és a hagyományos kultúra iránti érdeklődésének felkeltését, illetve elmélyítését.

Támogatja a határon túli táncoktatókkal és táncművészeti csoportokkal való szoros együttműködést, vendégszereplések, találkozók és csere üdültetés megszervezésével.

Az Alapítvány részt vállal a társ művészeti ágak (színházak, tárgyi alkotó művészet stb.) programjainak megszervezésében, azzal a céllal, hogy a különböző művészeti körök egymáshoz való közeledését elősegítse.

Programok, klubok szervezésével elősegíti a Magyarországon élő népek-nemzetiségek egymáshoz való közeledését, kultúrájuk szélesebb körökben történő megismertetését.

Az autentikus tánchagyományok mozgásterápiaként való alkalmazása lehetővé teszi, hogy az alapítvány tevékenységével támogassa minden olyan rehabilitációs program létrejöttét, melyek hátrányos helyzetű, fogyatékos illetve devianciával rendelkezők beilleszkedését, felzárkóztatását célozzák meg.

Amennyiben egyetért a céljainkkal, kérjük, támogassa alapítványunkat.

Az alapítvány számlaszáma: 11718000-20424040